قشم در گروه سرزمين‌ هاى گرم و خشک قرار مى‌گيرد و اين در حالى است که رطوبت نسبى هوا در قشم بالاست. فشار هوا در قشم بين 1015 تا 1018 ميلى‌ بار جيوه است که در تابستان به دليل گرماى زياد، فشار هوا به کمتر از 1000 ميلى‌ بار مى‌رسد.

  دماى متوسط ساليانه جزيره قشم حدود 26 درجه سانتى‌ گراد، با متوسط حداکثر و حداقل دماى روزانه به ترتيب 33 و 18 درجه سانتى‌ گراد است. اختلاف درجه حرارت فصلى اين جزيره بسيار زياد است. گرم‌ ترين زمان‌ ها 10 تير تا 10 شهريور و سردترين ماه‌ ها دى و بهمن است. در جزيره قشم حداکثر و حداقل دماى مطلق 46 و صفر درجه سانتى‌ گراد به ثبت رسيده است.
  درجه حرارت آب دريا در سطح، از حداقل 22 درجه سانتى‌ گراد در زمستان تا حداکثر 32 درجه سانتى‌ گراد در تابستان تغيير مى‌کند. درجه حرارت آب به ازاى هر پنج متر افزايش عمق، يک درجه سانتى‌ گراد کاهش مى‌يابد.
  دو جزر و دو مد در مدت شبانه‌ روز در اطراف جزيره قشم رخ مى‌دهد که اختلاف ارتفاع متوسط آنها 2 تا 3 متر است. امواج دريا در اطراف قشم اغلب کمتر از يک متر ارتفاع دارند و از اين‌ رو مى‌توان درياى اطراف قشم را يک درياى آرام خواند. اما در سواحل جنوبى و شرقى گاه امواج بلندتر از 3 متر نيز قابل مشاهده است.
  جريان‌ هاى دريايى اصلى اطراف جزيره حاصل جزر و مد بوده و سريع‌ ترين آن در محدوده بين پل و لافت کهنه قابل مشاهده است و سرعت آن به 3 گره دريايى مى‌رسد. جهت جريان در هنگام مد به طرف غرب و در هنگام جزر به طرف شرق است.

  ـ ميزان شورى آب دريا در اطراف قشم 35 در هزار و رنگ آب دريا بيشتر سبز مغز پسته‌اى و در برخى موارد آبى رنگ است.

  بارندگى در جزيره قشم تا اندازه‌اى تحت تأثير جريان‌ هاى عمومى اتمسفر، و يا جريان‌ هاى سيبرى، مديترانه، آتلانتيک و جريانات موسمى اقيانوس هند و بالاخره عربستان و صحرا قرار دارد. ضمناً با توجه به عرض جغرافيايى محدود و محاط شده در آب‌هاى گرم خليج فارس، اين جزيره به‌ طور کلى آب و هواى مخصوص و يا تحت تأثير ميکرو کليمايى ويژه خود را دارد. توده‌هاى هواى غالب نافذ در جزيره قشم تروپيکال بوده و طبيعتاً درجه حرارت هوا هميشه بالاى صفر درجه سانتى‌ گراد است.

  آب و هواى جزيره قشم با ويژگى مناطق گرم، با رطوبت هواى نسبتاً بالا ( که شامل يک فصل طولانى گرم و مرطوب هوا يک فصل کوتاه معتدل است ) خلاصه مى‌شود. متوسط بارندگى ساليانه حدود 155 ميلى‌ متر با ميانگين حدود 13روز بارندگى در سال و به‌ طور عمده در فاصله ماه‌ هاى آبان تا فروردين، و همچنين تغييرات زياد بارندگى از سالى به سال ديگر ( تا حدود بيست برابر ـ  يا يک بيستم ) و بالاخره وجود دوره‌ هاى متناوب حدود 10 تا 11 ساله خشک سالى و مرطوب از مشخصات آب و هوايى منطقه قشم است.
  زمين‌ شناسى جزيره قشم ـ و يا ليتولوژى رسوبات و ساختار آنها در اين منطقه ـ طبيعتاً تأثير زيادى در کيفيت و کميت ذخاير و منابع آب مربوط دارد.
  در جزيره قشم هيچ نوع درياچه طبيعى، مانداب و رودخانه دائمى وجود ندارد و آبراهه‌ ها هم، که عمدتاً به‌ طور نسبى کوتاه است، در زمان بارندگى است که سيلاب‌ ها را از بستر خود عبور مى‌دهد. اندکى از اين آب‌هاى سطحى علاوه بر تبخير و در مواردى که زمين‌ هاى قابل نفوذ در مسير باشد ( مثل دشت توريان و يا ساير محدوده‌ هاى داراى رسوبات ماسه‌ اى و يا رسوبات مربوط به تراس‌ هاى دريايى که تا اندازه‌ اى قابل نفوذ هستند ) جذب تغذيه‌ سفره‌ هاى آب زير زمينى مى‌ شود و بقيه به دريا مى‌ رسد. بخشى از اين سيلاب‌ ها، با احداث سد ها و بند هاى تاريخى، قديمى و جديد مهار مى‌شود و از ذخاير آب مربوطه که تا اندازه‌اى هم با توجه به رسوبات مخزون و حوضه آبريز آن مربوط لب شور است، استفاده مى‌شود.

  در جزيره قشم علاوه بر کنترل استفاده از آب‌ هاى سطحى به‌ وسيله سدها و يا آب‌ بندها ـ که بعضاً نيز قدمت تاريخى دارند ـ از سيلاب‌ ها هم به روش سنتى با هدايت در برکه‌ هاى سر پوشيده ( آب‌انبارها ) که آب باران را براى دوره‌ هاى کوتاه‌ مدت در خود نگهدارى مى‌ کنند به‌ طور گسترده استفاده مى‌شود و ضمناً در سال‌ هاى اخير از آب دريا به‌ وسيله آب شيرين‌ کن‌ها استفاده به عمل مى‌آيد.

  بادهاى قشم

  اطلاعات مربوط به باد در کرانه‌هاى جنوبى جزيره قشم نشان مى‌دهد که غلبه باد جنوب شرقى آشکار است. با وجود اين، مشاهدات و مطالعات مربوط به باد نشان مى‌دهد که به دليل شرايط توپوگرافى سرزمين اصلى و جزيره قشم، در منطقه شمال جزيره باد هاى از سمت شال شرقى با تواتر بيشترى وجود دارند. بادهاى جزيره قشم به‌ طور معمول ملايم هستند.

  بادهاى محلى و با اهميت جزيره عبارتند از:

  ـ بادگاه: اين باد از جانب ستاره ( گاه ) در هنگام صبح مى‌ وزد و گاهى پديدار شده و قدرت آن کم است.

  ـ باد نشعى: از جهت شمال شرقى مى‌ وزد و شدت آن نستباً زياد و براى لنج‌ ها و مسافران دريا خطر ناک است. استمرار وزش اين باد 1، 3، 7، 15 و به ندرت 21 روز پياپى است. اين باد خشک و سرد است.

  ـ باد قوسى: باد قوسى از بادهاى قدرتمندى است که در زمستان و همراه با بارندگى و از جهت شمال شرقى ( متمايل به شرق ) مى‌وزد.

  ـ باد عيوقى: باد عيوقى در فصل زمستان و از جهت شمال شرقى ( متمايل به شرق ) يعنى از طرف هرمز مى‌وزد.

  ـ باد سهيلى: اين باد بيشتر از پاييز و از طرف سهيل مى‌وزد و از صبح تا ظهر مى‌ دمد و خنک است.

  ـ باد عقربى: اين باد منشاء اقيانوس هند دارد و رطوبت هوا را به شدت افزايش مى‌دهد. شدت اين باد نيز زياد است.

  ـ باد شمال: اين باد دو نوع است يکى شمال تابستانى و ديگرى شمال زمستاني. اين باد، هم در زمستان و در تابستان مى‌وزد و تقريباً دائمى و از بادهاى مزاحم است. باد شمال زمستانى را شمال‌خورى نيز مى‌گويند زيرا که از جانب خورهاى لافت مى‌وزد. باد شمال‌ خورى بارندگى همراه ندارد و ابرها را از بين مى‌ برد. باد شمالى تابستانى اکثراً در بهار مى‌وزد.

  ـ باد مطلعى: مطلع به معنى شرق و جهت وزش آن نيز از شرق به طرف غرب است. شدت اين باد نسبتاً زياد بوده و بعضاً بارندگى نيز به همراه دارد.

  ـ باد ايرانى: اين باد در زمستان و به همراه بارندگى مى‌وزد. جهت وزش آن شمال شرقى است.

  ـ باد بحرى: باد بحرى، نسيمى است که از جانب دريا و تدريجاً به باد شمال تبديل مى‌شود.

  • منطقه آزاد قشم - شهرک صنعتی فجر - شرکت صداقت قشم
  • 09173630710-07635344009-07635344008
  Designed by NIKAN

  Please publish modules in offcanvas position.